PROMOTIONAL PARTNERS

pokrovitelj-amcham     pokrovitelj-privrednakomorasrbije      brozsponzor-pkb

PARTNER

partner-gradjevina

SILVER SPONSOR

donator-cpm

BRONZE SPONSORS

brozsponzor-rnids     brozsponzor-atlanticgrupa     bronzanisponzor-cpu
bronzanisponzor-EGI-Investment     brozsponzor-cdp